Our Gallery

Our Contacts

27 Division St, New York, NY 10002, USA

iRecco@mail.com energy.IRecco@mail.com

+1 (800) 123 456 789
+1 (800) 321 456 746

On Grid Güneş Enerji sistemi nedir

Şebekye Bağlı Güneş Enerji Sistemi (On-Grid)

 

On-grid (şebekeye bağlı) Güneş Enerji sistemleri, güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanıldığı ve elektrik şebekesine bağlı olarak işleyen bir enerji altyapısı olarak nitelendirilir. Bu sistemlerde fotovoltaik (PV) paneller güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek, elde edilen  DC elektrik enerjisi inverter vasıtasıyla AC elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik şebekesine aktarılır. Bu sayede, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen güneş enerjisi ile şebeke kaynaklı elektrik arasında bir etkileşim gerçekleşir.

On-grid Güneş Enerji sistemleri, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlama avantajları nedeniyle tercih edilen bir enerji çözümüdür. Güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir kaynaktır, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak karbon salınımını düşürür. Ayrıca, şebekeye bağlı olmaları sayesinde güneş enerjisi kolaylıkla erişilebilir ve güvenceli bir enerji kaynağı haline gelir.

On-grid Güneş Enerji sistemleri, enerji güvenliğini artırır ve enerji talebiyle uyumlu bir şekilde çalışır. Şebekeye bağlı olmaları, güneş enerjisi üretimi yetersiz olduğunda enerji eksikliğini şebeke kaynaklarından karşılar ve sürekli bir enerji tedariki sağlar. Aynı şekilde, güneş enerjisi üretimi tüketim talebinden fazla olduğunda, fazla enerji şebekeye aktarılır ve enerji şirketleri tarafından her ayın başında mahsublaşma işlemi yaparak kullanıcının banka hesabına çıkan enerji farkını yatırılır.


Çalışma Prensibi :

Güneş panelleri, güneş ışınımına maruza kalarak DC (doğru akım) elektrik üretir. Ardından, invertör aracılığıyla DC akımı, AC (alternatif akım) akımına dönüştürülür ve şebekeye bağlı olan evin tüketimine, tüketim yoksa şebekeye verilir. Türkiye’de Net Metering sistemi kullanıldığı için eve yada işletmeye aktırlan enerji ilk olarak tüketimi karşılar fazlası ise şebekeye basılır. Tam tersi durumda ise, güneş enerji sisteminden gelen enerji yeterli değil ise şebekeden tamamlanır, böylelikle ayın sonunda elektik dağıtım firmasından mahsublaşma yapılarak faturaya yansıtılır.


Çeşitleri:

1-     Net Metering/Gross Metering/Net Billing

Çift taraflı ölçüm:
Net Metering: yenilenebilir enerji sistemlerine bağlı ev veya işletmelerin ürettiği enerjinin öncelikli olarak kendi tüketim ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan bir ölçüm sistemidir. Eğer üretilen enerji tüketim miktarından fazlaysa, fazla enerji şebekeye iletilir ve net fark hesaplanır.

Gross Metering, yenilenebilir enerji sistemlerine bağlı ev veya işletmelerin ürettikleri tüm enerjiyi şebekeye vererek, enerji üretimi ve tüketimini ayrı ayrı ölçtüğü bir sistemdir. Bu sistemde, şebeke enerji üretimini satın alır ve kullanıcının tüketimi, üretim miktarından bağımsız olarak ayrı bir şekilde faturalandırılır.

Net Billing, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki net farkın finansal olarak hesaplandığı bir sistemdir. Bu sistemde, kullanıcı enerji tüketimi için şebekeden enerji alırken aynı zamanda kendi enerji sistemiyle ürettiği fazla enerjiyi şebekeye verir. Net Billing sisteminde, enerji şirketi kullanıcıya ürettiği fazla enerji için bir ödeme yapabilir veya net farkın finansal değeri, kullanıcının elektrik faturasına yansıtılabilir.

2-     Zero Export

şebekeye sıfır enerji gönderme :

Bu sistem, fotovoltaik paneller aracılığıyla elektrik üretilirken, üretilen enerjinin tamamının tüketim amaçlı kullanılması ve şebekeye herhangi bir enerji verisinin iletilmemesi esasına dayanır.

3-     Wheeling

şebeke üzerinden enerji transferi:

elektrik üretim ve tüketim arasında enerji iletim ve dağıtımını sağlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu sistemde, bir enerji üreticisi, kendi ürettiği enerjiyi direkt olarak bir tüketiciye iletemediği durumlarda veya üretim yeri ile tüketim yeri arasında fiziksel bir bağlantı olmadığında, enerji nakli ve dağıtımı için anlaşmalı bir taşıma süreci kullanılır ve bu süreç üçüncü bir taraf tarafından gerçekleştirilir.

4-     Power Purchase Agreement (PPA)

Yenilenebilir Enerji İkili Tedarik Sözleşmeleri:

Güneş enerjisi üreticileri ile enerji tüketicileri arasında kurulan Power Purchase Agreement (PPA), uzun vadeli bir sözleşme mekanizmasıdır. Bu sözleşme ile güneş enerjisi üreticisi, belirli bir süre boyunca ve önceden belirlenen bir birim fiyat üzerinden enerji tedariki sağlar. Enerji tüketici ise sözleşme süresi içinde belirli bir miktar enerjiyi üreticiden satın alarak, bu enerjiyi kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla kullanır.

On-Grid güneş enerji sistemi şebekeye bağlanıp ürettiği fazla elektriği şebekeye beslediği için sistemnin bulunduğu ülkenin standrtlarına uygun bir proje hazırlayıp elektrik dağıtım firmasına sunulur, bölge elektrik dağıtım firması proje onayı verdiğnde üretilen fazla elektrik, elektrik dağıtım firmasına satılabilmektedir. 


Sistem içeriği:

1-     PV Panelleri.
2-     On Grid İnverter.
3-     AC + DC Kabloları.
4-     Konstrüksiyon ve Montaj Sarf Malzemeleri.
5-     AC + DC elektrik panoları ve koruma sistemleri (Sigorta, Röle, Sayaç, Parafudr, vs.).
6-     MC4 Konnektör.
7-     Çift yönlü Sayaç.
8-     İzleme sistemleri.

 


Projelendirme :

On-Grid güneş enerji sistemi şebekeye bağlanıp ürettiği fazla elektriği şebekeye beslediği için sistemin bulunduğu ülkenin standartlarına uygun bir proje hazırlayıp elektrik dağıtım firmasına sunulur, bölge elektrik dağıtım firması proje onayı verdiğinde üretilen fazla elektrik, elektrik dağıtım firmasına satılabilmektedir. 


Tasarım:

Bir On-Grid güneş enerji sistemi tasarlayabilmek için belirlenmesi gereken parametreler: 

        Projelendirme. (Elektrik projesi, Topraklama planı, Statik projesi)
        Santral Amacı ve Enerji İhtiyaçlarının Belirlenmesi.
        Mevsimsel Güneş Potansiyelinin Değerlendirilmesi.
        Güneş Paneli Kapasitesinin Belirlenmesi.
        Kurulum yapılacak alanın Belirlenmesi.
        Gölge Analizi.
        İnverter Seçimi.
        Konstrüksiyon Seçimi.
        Kablo Seçimi.
        Kontrol ve İzleme Sistemleri.
        Kurulu gücü ve bağlı olduğu transformatör yeterliliği.


Mahsublaşma:

Her ayın sonunda (Sonraki ayın 5. gününe kadar) hem Güneş enerji sisteminden şebekeye verilen enerji hem de şebekeden alınan enerji için elektrik dağıtım firması tarafından mashuplaşma yaparak faturaya yansıtılır. Mahsuplaşma nasıl yapılır sorunun cevabını bu linkte bulabilirsiniz. Türkiye’de Net mertering hesaplama yöntemi kullanılır. Net Metering hakkındda daha fazla bilgi alabilmek için link’e tıklayın.


Avantajları:

-Enerji Maliyetlerinde Tasarruf: On-grid solar sistemleri, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretir ve bu sayede elektrik faturalarınızı azaltır. Ürettiğiniz güneş enerjisiyle kendi enerji ihtiyaçlarınızı karşılayabilir veya fazla enerjiyi şebekeye satarak gelir elde edebilirsiniz.

-Gelir Kaynağı: On-grid solar sistemlerinde, fazla üretilen enerjiyi şebekeye satarak bir geri ödeme alma imkanı vardır. Böylece, güneş enerjisiyle üretilen elektrik size ek gelir sağlayabilir.

-Çevresel Sürdürülebilirlik: Güneş enerjisi, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. On-grid solar sistemleri, fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin yerine geçerek karbon emisyonlarını azaltır ve çevresel etkileri en aza indirir.

-Enerji Güvencesi: On-grid sistemler, güneş enerjisi yetersiz olduğunda veya depolama kapasitesi dolu olduğunda şebekeden enerji alabilme özelliğine sahiptir. Bu, kesintisiz bir enerji kaynağı sağlar ve enerji güvencesini artırır.

-İyi Yatırım Getirisi: On-grid solar sistemleri, genellikle uzun ömürlüdür ve düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bu sistemler, yıllar boyunca enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayarak yatırım getirisini artırır.

-Kullanım Alanının Esnekliği: On-grid solar sistemleri, genellikle şebekeye bağlı binalar ve işletmeler için uygundur. Evler, iş yerleri, endüstriyel tesisler gibi birçok farklı kullanım alanında kullanılabilir.

-Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı: On-grid solar sistemleri, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eder ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur. Bu sistemler, enerji altyapısının çeşitlendirilmesine ve enerji bağımsızlığının artırılmasına yardımcı olur.


Dezavantajları:

-İlk Yatırım Maliyeti: On-grid solar sistemlerinin kurulum maliyeti genellikle yüksek seviyededir. Fotovoltaik paneller, inverterler, montaj ekipmanları, izleme ve ölçüm sistemleri gibi bileşenlerin maliyeti önemli bir faktördür. Bu yüksek başlangıç maliyeti, bazı bireyler veya işletmeler için sistem kurulumunu zorlaştırabilir.

-Şebeke Bağımlılığı: On-grid sistemleri, şebekeye bağlı olarak çalışır. Bu durumda, elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti olduğunda veya bakım çalışmaları yapıldığında güneş enerjisiyle elektrik üretimi durur. Bu durum, enerji güvencesi açısından bazı sınırlamalar getirebilir ve kullanıcılara güvenilir bir enerji kaynağı sağlama konusunda kısıtlamalar getirebilir.

-Şebeke Uyumluluğu: On-grid solar sistemleri, elektrik şebekesine güvenli bir şekilde bağlanabilmek için belirli standartlara uymalıdır. Bölgesel şebeke gereksinimleri ve düzenlemelerine uygun olmayan sistemlerin kurulumu zor olabilir veya ek maliyetlere neden olabilir. Uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması, sistem tasarımı ve kurulum sürecinde ek karmaşıklık yaratabilir.

-Verimlilik Kayıpları: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme sürecinde bazı enerji kayıpları yaşanabilir. Fotovoltaik panellerin verimliliği, güneş ışığının yoğunluğuna, panelin konumuna ve temizliğine bağlı olarak değişebilir. Panelin tam kapasiteyle enerji üretmesi için ideal koşullar sağlanmalıdır. Ancak, değişen hava koşulları ve panelin yaşlanması gibi faktörler, sistemin verimliliğini etkileyebilir.

-Depolama Sistemi İhtiyacı: On-grid solar sistemleri, fazla üretilen enerjiyi şebekeye satabilirken, güneş enerjisi yetersiz olduğunda veya şebeke kesintisi yaşandığında enerji depolama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda, ayrı bir enerji depolama sistemi gereklidir. Enerji depolama sistemleri genellikle ek maliyetlere ve yer gereksinimlerine sahip olabilir.

-Sistem Bakımı: On-grid solar sistemleri düzenli bakım gerektirir. Fotovoltaik panellerin temizlenmesi, inverterlerin kontrol edilmesi ve elektrik bağlantılarının düzenli olarak incelenmesi gibi işlemler yapılmalıdır. Bu, zaman ve kaynak gerektiren bir süreçtir. Sistem bakımının düzenli olarak yapılması, sistemin optimal performansını ve verimliliğini sağlamak için önemlidir.


Bakımı:

GES  sistemlerin kullanıcıları için düzenli bakım ve izleme gerektiren bir yönü vardır. Sistemin performansının optimal düzeyde kalması ve uzun ömürlü olabilmesi için güneş panellerinin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca, diğer bileşenlerin, invertörlerin ve çalışma performansı da düzenli olarak izlenmeli ve gerektiğinde onarılmalı veya değiştirilmelidir. Bakımın düzenli olarak yapılması, sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini korumak için önemlidir. Aksi takdirde, performans düşüklüğü veya arızalar yaşanabilir ve sistem ömrü kısalabilir.


Hesaplamaları:

        Enerji İhtiyacı
        güneş potansiyeli
        Güneş ışığına maruz kalma süresi,
        güneşin yılı boyunca değişen pozisyonları.
        gölgeleme etkileri.
        Güneş Paneli Kapasitesi:
        İnverter Kapasitesi:
        Kablo kesitleri
        Verimlilik Kayıpları:
        Kullanılan Sigortaların değerleri
        Amorti süresi
        Trafo ve hat yeterliliği


Ömrü:

On-grid solar sistemlerin ömrü, genellikle 20 ila 30 yıl arasında değişir. Güneş panelleri yaklaşık olarak 25 ila 30 yıl dayanabilirken. Diğer bileşenlerin ömrü ise genellikle daha uzun olabilir. Bakımın düzenli olarak yapılması, sistemin ömrünü uzatabilir ve performansını korumasına yardımcı olur.


Koruması:

Grid güneş enerji sistemi korumak için kontrol edilmesi gereken bazı faktörler:

1-     Doğru tasarım
2-     Periyodik bakım
3-     Sabitleme ve montaj sistemi
4-     Kullanılan kablolar
5-     Kullanılan sigrotalar
6-     SPD (PARAFDUR)
7-     Kaçak akım röles,
8-     İzole sistemleri
9-     Paratoner (bulunduğu bölgeye bağlı)
10-  İzleme sistemi
11-  Hat değerleri
12-  Topraklama
13-  Sıcaklığa karşı dayanıklılığı


Kullanılan standartlar:

-TS EN 61557     -TS EN 61730     -TS EN 50438     -TSE K 191-         TSE K 192-          -TSE EN 62446               -TSE EN 5021         -TSE EN 62305   -TS CLC/TS          -50539-12           -IEC 60364-6               -IEC 60364-7-712        -IEC 60755              -IEC 61557          -IEC 61730          -IEC 50438               -IEC 62446          -IEC 50521                     -IEC 62305             -IEC 62548          -IEC 62109-1               -IEC 62109-2      -IEC 62116          -IEC 61727

On-Grid inverterlerimizi incelemek için Tıklayınız… 
Değer inverterlerimizi incelemek için Tıklayınız… 
Solar ürünlerimizi incelemek için Tıklayınız…

Projeye Özel GES Tasarımı için iletişime geçtiğiniz… 

Yazar : 

Ahmet Barudi
Enerji Sistemleri Mühendisi.
mail: ahmet.barudi@eltaelektronik.com
tel: +90 536 359 48 37

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Size yardım edebilir miyiz?